ป้องกัน Covid-19
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ป้องกัน Covid-19 ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
|dq|คณิตศาสตร์ชั้นนำ คุณธรรม ปัญญา พัฒนาชาติไทย”
โครงการ การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “คณิตศาสตร์ชั้นนำ คุณธรรม ปัญญา พัฒนาชาติไทย”
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการ การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการ พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
โครงการ การพัฒนานักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

Saturday, 13 February 2021 19:04

กิจกรรมบายเนียร์มหาบัณฑิต รุ่น 3 กิจกรรมงานพี่อำลาน้องอาลัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา           

Saturday, 13 February 2021 18:45

การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “คณิตศาสตร์ชั้นนำ  คุณธรรม ปัญญา พัฒนาชาติไทย” โครงการ การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ “คณิตศาสตร์ชั้นนำ  คุณธรรม ปัญญา พัฒนาชาติไทย”...

Saturday, 13 February 2021 18:44

กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรม โครงการ การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21...

Saturday, 13 February 2021 18:43

การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน โครงการ การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโครงการที่ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12...

001916
Today
Yesterday
All days
6
20
1916

icon system 13

footer edu 01

© 2021 สาขาวิชาคณะศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Please publish modules in offcanvas position.